HIR-rådgivare bakom ännu en vägledande gödseldom

En långdragen rättsprocess har nu nått sitt slut, vilket resulterat i en vägledande dom om möjligheten att använda sig av lagrings- och spridningskontrakt för gödsel.

Den vägledande domen från Mark- och miljööverdomstolen innebär att det nödvändigtvis inte är gården med djurproduktion som behöver ha all kapacitet för lagring. Hela eller delar av lagringskapaciteten kan ersättas med lagringskontrakt. Domen innebär att detta kan ske i takt med att utökningen sker. Men det krävs alltid en dispens från lagkravet kring lagringskapacitet.

Det var i fjol som mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt upphävde den berörda gårdens miljötillstånd för att starta en ny djurproduktion som beviljats av Miljöprövningsdelegationen.

Domstolen menade att gödselhanteringen inte hade prövats tillräckligt eftersom lagring och spridning inte skulle göras av företaget själv. Att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutat om villkor kring skriftliga avtal var inte tillräckligt.

Mark- och miljööverdomstolens beslut ligger helt i linje med den utveckling vi delvis ser idag, där djurproduktion och växtodling inte nödvändigtvis drivs inom samma företag. Domen underlättar för samarbeten kring gödsellagring och spridning, vilket ofta leder till större miljönytta och skapar bättre förutsättningar för att gödseln sprids rätt.

– Detta är en seger inte bara för lantbrukaren utan för många andra lantbrukare. Hatten av för HIR Skåne och LRF som lade pengar på detta för att få klarhet i frågan! Säger Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co.

Miljörådgivarna på HIR Skåne har varit drivande i målet under flera år tillsammans med lantbrukaren och är nöjda med domstolens dom och hela dess innehåll.

– Vi är såklart väldigt nöjda med utfallet då detta är en mycket viktig sakfråga för många av våra kunder i samband med att man expanderar och utvecklar sina verksamheter, säger Anna Starck, rådgivare på HIR Skåne.

Efter mark- och miljödomstolens dom 2019 om upphävande av tillståndet var det flera som inledningsvis var skeptiska till om det verkligen skulle vara lönt att ta det vidare men rådgivarna ansåg att konsekvenserna skulle bli ett stort bakslag, för såväl detta som andra företag, om ett sådant beslut hade fått fortsätta att gälla. LRF har varit behjälpliga efter att prövningstillståndet till Mark- och miljööverdomstolen var på plats och den jurist som anlitades, Lisa Kylenfelt på Ludvig & Co, är välkänd sedan tidigare.

– Ibland får man vara lite övertygande och ofta får vi påminna våra kunder att om man inte är nöjd med ett myndighetsbeslut, oavsett om det verkar tungt och svårt så ska man överklaga. Sen är det som vi säger i pandemitider bara att ”hålla i och hålla ut” och hoppas på gehör för våra argument och någon form av sunt förnuft i de högre instanserna, avslutar Anna Starck.

 

 

 

 

Anna Starck, miljörådgivare HIR Skåne