Mikael blir Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nya VD

Nu är det klart att Mikael Kivijärvi blir Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nya VD. Han efterträder Jan-Olof Puranen som till hösten pensionerar sig efter 22 år på VD-posten.

Mikael Kivijärvi arbetar i dag på Hushållningssällskapet som vice VD, företagsutvecklare inom turism och projektledare för Öjebyn Agro Park – norra Sveriges utvecklingscentrum för de gröna näringarna.

Mikael är utbildad fiskebiolog och har en bred erfarenhet av landsbygdsutveckling och de gröna näringarna, bland annat genom sina tidigare anställningar som chef för Hushållningssällskapets rådgivningsenhet samt som fiskekonsulent i Pajala och Jokkmokk.

Den 1 november tillträder han VD-tjänsten.

– Styrelsen är övertygad om att Mikael kommer att leda Hushållningssällskapet på ett framgångsrikt sätt. Vi står inför stora utmaningar i att anpassa och utveckla våra tjänster till både lantbrukare, landsbygdsföretagare och alla andra kunder inom den gröna sektorn. I det arbetet kommer Mikael att vara en bra VD, säger styrelsens ordförande Sven-Erik Österberg.

Kontakt:
Sven-Erik Österberg, ordförande, 076-836 46 84
Bernt Wikström, vice ordförande, 070-667 10 18