Mersmak för potatis på Borgeby Fältdagar

Det blev en mycket lyckad satsning med ett särskilt temaområde för den professionella potatisodlaren på årets Borgeby Fältdagar. Därför har arrangören HIR Skåne redan nu bestämt att storsatsa på potatis igen på mässan 2019. Läs mer här