Mer eget spannmål och proteinfoder – så rustar bönder mot krisen

Lantbrukarna gläds åt fina skördar, men de känner oro inför tillgången och priset på mineralgödsel. Bland svenska animalieproducenter, uppfödare av större husdjur och fjäderfä, satsar allt fler på att vara självförsörjande genom att odla spannmål och proteinfoder.

Spannmålsskörden är stort sett avslutad i landet och generellt har det varit goda skördar, och till och med några rekordskördar. Fint skördeväder har gett torra skördar vilket i sin tur gett lägre torkningskostnader.

 – Skörden i området har gått bra, det har varit intensivt och bra avkastningar även om det inte varit rekordskördar, säger Elisabeth Thisner på Hushållningssällskapet Västra i Skara.

Det framkommer i Fältrapporten nr 4/2022 från Hushållningssällskapet. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och ger aktuell inblick i växtodlingen.

Det är många frågor och en hel del oro inför nästa år, när det gäller inköp av mineralgödsel. Främst orsakat av brist på produkter och höga kostnadsläget. Därför finns ett ökat intresse för produkter som urea – en kvävehaltig kemisk förening samt N27 – ett kvävegödselmedel utan svavel. Alternativa gödselmedel som rötrester från biogasanläggningar, aska och biomull är också lösningar som övervägs.

Bland animalieproducenterna arbetar man för att minska beroendet av insatsvaror utifrån. Man ökar sin spannmålsproduktion och intresset för att odla eget proteinfoder ökar.

– Vi ser ett ökat intresse för odling av eget proteinfoder som åkerböna och en ökad odling av höstsäd för att sprida riskerna, säger Katarina Berlin Thorell på Hushållningssällskapet Sjuhärad i Länghem.

Läs hela Fältrapporten här:
Fältrapporten_nr 4 2022

Läs pressmeddelandet i sin helhet här:
Pressmeddelande Fältrapport nr 4-2022

Kontaktpersoner

Sigrid Tirén
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Jämtland
063-155205
sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se

Ebba Hellstrand
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 32
ebba.hellstrand@hushallningssallskapet.se