Mer bete i foderstaten lönar sig!

Det säger Dr Emer Kennedy från Teagasc Moorepark på Irland,  till rådgivarna på den årliga HIR-konferensen som gick av stapeln  5/10-6/10 i Linköping.

Hushållningssällskapets rådgivare inom Lantbruksdjur hade bjudit in Emer som berättade om livet efter mjölkkvoterna, intensiv betesproduktion och vikten av att satsa på rekryteringsdjuren.

På ett år har Irland ökat mjölkinvägningen med 20% och ökningen förväntas hålla i sig, med bransch och politiker bakom en historisk satsning på lantbruket.  Oavsett produktionssystem och klimatförutsättningar lönar det sig att satsa på betet, menar Emer.

Hushållningssällskapets rådgivare möttes under 2 dagar för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I år höll Hushållningssällskapet Östergötland i konferensen. HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning och är ett rådgivningskoncept som genom personlig rådgivning optimerar lantbrukarnas produktion.