Hushållningssällskapet Västra Press Projekt

Mentorsskapsprogram för yrkesodlare startar upp i Västra Götaland

Vill du ha en mentor som delar med sig av sina erfarenheter och ger råd om hur du och ditt yrkesmässiga trädgårdsföretag inom ekologisk frilands- och växthusodling kan växa?

Fram till slutet av 2025 har vi möjlighet att erbjuda 15 st grönsaksodlare i Västra Götalands län att få yrkesmässiga mentorer, kostnadsfritt. Mentorerna är spridda över Västra Götalands län och har olika inriktning inom yrkesmässig ekologisk trädgårdsproduktion av grönsaker på friland och i växthus/tunnlar.

Att få bolla tankar och funderingar med en annan odlare känns många gånger ovärderligt. Dessutom har du chans att få tips och råd från en person som redan finns inom branschen och som har mycket erfarenhet att dela med sig av.

Vi söker dig som vill börja, är nystartad eller etablerad grönsaksodlare. Du ska vara, eller ha som mål att bli en, ekologiskt certifierad producent samt att vilja odla grönsaker yrkesmässigt till försäljning.

Vad innebär programmet?
Mentorsprogrammet börjar denna försommar, 2024. Du som adept får möjlighet att besöka din mentor och din mentor kommer att ha möjlighet att besöka din odling. Kommunikation mellan dig och din mentor kan ske per mail, chatt, digitalt möte, telefon eller vid fysiska besök, så som ni bestämmer och som det passar er. Du kommer förutom kontakten med din mentor även ingå i en mentorsgrupp med andra odlare i liknande situation som du. Detta ger dig en god möjlighet att utöka ditt kontaktnät av odlingskollegor!

För att vara med i programmet ska du kunna delta på nedanstående årliga träffar.

Inledande digital träff
En inledande gemensam digital träff för alla mentorer och adepter, tillsammans med oss från Hushållningssällskapet Västra. Under den här träffen får alla deltagare möjlighet att presentera sig själva och vi går bland annat igenom mentorprogrammets upplägg samt lärdomar från tidigare år.

Gemensam träff ute i fält
En gemensam träff för alla mentorer och adepter i fält varje år, tillsammans med oss från Hushållningssällskapet. En trevlig halvdag där vi träffas ute hos en av mentorerna i projektet för att fördjupa oss inom ett relevant ämne ex. odling eller försäljning.

Datum för träffarna sätts efter att alla platser har blivit tillsatta.

Vi kommer att välja adepter med projektmålens kriterier som bas samt efter intresseinriktning och hur det passar med de olika mentorernas odlingsinriktningar och kunskapsområden.

Sista anmälningsdag: 20 maj
Anmälan: https://forms.office.com/e/TMq8ZwGJDL
OBS resor till träffen/din mentor bekostas ej i mentorsprogrammet.