Mentorprogram lyfter studenter med agrar utbildning

Nu har mentorprogrammet Tillväxt dragit igår.  Programmet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Lantmännen och ger talanger med agrar utbildningsinriktning möjlighet att under 1 års tid lära känna våra verksamheter, prata karriär och bygga en starkare anknytning till arbetslivet.

Genom detta unika samarbete mellan två av branschens största och mest framstående aktörer, ges 6 studenter möjlighet att under ett års tid få en inblick Hushållningssällskapet och Lantmännen berättar Beatrice Ramnerö, ansvarig för mentorprogrammet från Lantmännen. Under dagen har både adepter och mentorer fått verktyg och information om hur ett mentorskap kan se ut. Det viktigaste är ofta att båda parter verkligen går in för detta och ser det som en chans att utvecklas och växa, både som student och mentor.

Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam avslutning, kommer adepterna träffa sin mentor individuellt vid ca åtta tillfällen. Meningen är att adepten ska få en inblick i sin mentors dagliga arbete träffarna ska vara av praktisk karaktär där studenten deltar i mentorns jobb men också ge tid för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte säger Hampus Bagewitz ansvarig för mentorprogrammet från Lantmännen.

En heldag späckad med praktiska tips om ett lyckat mentorskap, info om organisationerna och spännande möten mellan mentorparen.

En heldag späckad med praktiska tips om ett lyckat mentorskap, info om organisationerna och spännande möten mellan mentorparen.

– Vi erbjuder studenterna en unik möjlighet till inblick i deras stundande arbetsliv. Utifrån intresse och utbildning har studenter matchas ihop med någon av våra erfarna medarbetare som deras mentor. Det är en viktig del i utbildning att tidigt komma i kontakt med näringslivet både för att få ut det mesta av sina studier men också att börja bygga upp sitt nätverk säger Hanna Österberg ansvarig för mentorprogrammet för Hushållningssällskapet.

En av årets adepter, Martin Enström, ekonomagronom, ser framemot året tillsammans med sin mentor och chansen att få en inblick i kommande arbetsliv.

– Det väldigt roligt att Mentorprogrammet 2016 äntligen är uppstartat. Vi adepter har tillsammans med vår mentor börjat diskutera och forma hur vi ska arbeta med detta under det kommande året. I mitt fall känns matchningen adept och mentor med varandra mycket bra och välgjord då vi kan relatera till varandras erfarenheter och intressen inom arbetslivet. Jag ser fram emot att få en inblick i Hushållningssällskapet Västernorrlands verksamhet och ett lärorikt utbyte med min mentor Anders Segebo.

Victoria Tönnberg, mentor, berättar om sin roll som bärrådgivare på HIR Skåne

Victoria Tönnberg, mentor, berättar om sin roll som bärrådgivare på HIR Skåne

Medverkande i årets mentorprogram är:

Hushållningssällskapet:
Linda AF Geijerstam, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge
Anders Segebo, Vd Hushållningssällskapet Västernorrland
Victoria Tönnberg, bärrådgivare, HIR Skåne

Lantmännen: 
Anders krafft, regionchef och Gustav Wennerberg-Eriksson, Lantmännnen Lantbruk
Peter Tillberg, regionchef, Lantmännen Maskin
Bengt L Karlsson, regionchef, Lantmännen Lantbruk

 

För mer information, kontakta:

Hanna Österberg, Hushållningssällskapet, Telefon: 0708- 32 20 04