Medlemsenkät nu sammanställd – se resultatet här

Hushållningssällskapet Östergötlands undersökning bland medlemmar i våras är nu sammanställd.

Under våren 2021 skickade Hushållningssällskapet Östergötland ut en medlemsundersökning till alla medlemmar. Syftet var att fånga in våra medlemmars synpunkter på medlemskap, medlemsorganisation och utveckling av detta.

Vi vill tacka alla som ställt upp och svarat. Nedan finner ni de sammanställda svaren från undersökningen.

Medlemsundersökning_Ostergotland_2021 diagram