Med vallen i fokus!

Vall, den viktigaste grödan för våra idisslare och hästar, kommer under 2 dagar att vara i fokus. 7-8  februari 2017 är det dags för Vallkonferens i Uppsala.Konferens vänder sig till alla som är intresserade av odling av vall och utfordring med grovfoder.

Ola Hallin, till vardags försöksledare vid Hushållningssällskapet Sjuhärad, är med och planerar konferensen

– Hushållningssällskapet är med och arrangerar konferensen för att vi ser en styrka i att den knyter samman kunskapen i vallodling hela vägen från frö till utfodring. Ur rådgivningssynpunkt har en del vallfrågor ibland hamnat ”mellan stolarna” d v s mellan utfodrings- och växtodlingsrådgivaren säger Ola Hallin. På konferensen samlas flera korta föreläsningar inom ett tema under respektive pass fortsätter Ola. Detta gör att du som deltagare på ett effektivt sätt får tillgång till det senaste och mest aktuella forsknings- och försöksresultaten inom området vall.

En bred konferens som passar alla!

Här finns något för alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med odling av vall och utfodring med grovfoder till nöt, får och häst. Föreläsningarna kommer bland annat att handla om senaste forskningsresultaten från vallfoderförsök, kvävegödsling, skördestrategier, foderkonservering och utfodring med grovfoder. Under dag två finns möjlighet att helt ägna sig åt föreläsningar med hästtema. Ämnesbredden på föreläsningarna och upplägget av konferensen gör att den passar allt från intresserade lantbrukare till forkare och rådgivare avslutar Ola Hallin!

Så passa på att ta chansen till ny kunskap för landets framtid och träffa allt från forskare, rådgivare och lantbrukarkollegor.

 

Markera redan nu 7–8 februari 2017 i din kalender för Vallkonferens 2017!

Anmälan öppnar 1 november med registrering senast 11 december till lägsta pris.

Mer info hittar du på här