Med sikte på framtiden

När gården ska byta ägare dyker det oftast upp både frågor och utmaningar. Hushållningssällskapet Juridik och HIR Skåne satsar nu på informationsmöten för dig som går och funderar på vad som ska hända med gården i framtiden.

– Ett generationsskifte består av tre delar. En juridisk del, en ekonomisk del och en psykologisk del. I vissa fall är den psykologiska delen betydligt större än de andra delarna. Det är det som gör varje generationsbyte så unikt.

Bengt Jönsson är utbildad jurist och jobbar på HIR Skåne sedan oktober i år. Han har lång erfarenhet av att jobba med generationsfrågor inom lantbruket, senast från LRF konsult. När han inte är på ett av HIR Skånes kontor i Borgeby, Skepparslöv eller Hörby så är han hemma på den egna växtodlingsgården i Vollsjö.

– Det är givetvis en enorm fördel att ha en fot i myllan samtidigt som man jobbar med de stora juridiska frågorna. Dessutom är det otroligt stimulerande att ha all kompetens samlad under ett och samma tak som det är med HIR Skåne och Hushållningssällskapet.

Under de kostnadsfria informationsmötena som hålls i februari kommer man göra en ordentlig genomgång av generationsskiftets olika steg sett utifrån samtliga berördas perspektiv. Ett generellt tips som ofta ges i samband med generationsskiften är att låta det ta tid. Därför är ett informationsmöte ett enkelt och bra startskott för det som kan komma att bli en lång resa.

Från Hushållningssällskapet Juridik kommer juristen Caroline Weibull-Göransson att föreläsa. Caroline är uppvuxen med lantbruk och har erfarenhet från småföretagande och generationsskiften.

– Fördelen med att anlita en jurist hos oss är att vi arbetar nära våra andra rådgivare för att tillsammans ta fram bra underlag beträffande fastigheten, såsom investeringsbehov och sen såklart alla de viktiga avtal som slutligen ett generationsskifte mynnar ut i. Att jobba med dessa frågor ställer höga krav på bred kompetens och även ett gott samarbete oss jurister emellan.

Informationsmötena äger rum den 11 och 12 februari. Information om anmälan hittar du i kalendern.