Mathantverksdag med temat mathantverkets råvaror

Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk, hälsar mathantverkare och lantbrukare välkomna till en dag med temat Mathantverkets Råvaror den 29/3, på Grön Ko i Säffle.

Dagens jordbruk har stora svårigheter att få rätt betalt för sina råvaror. En möjlighet att få ett bättre pris kan vara att sälja dem till mathantverkarna som verkligen behöver råvaror av god kvalitet. Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är beroende av både hur förädlingen går till och att råvaran är av allra bästa sort. Därför känns det extra viktigt och väldigt roligt att det nu satsas på mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren och på inspiration till lantbrukare till att förädla sina egen råvara eller mathantverkare till att vara sin egen råvaruproducent.

Läs mer hos Eldrimner och anmäl dig via dem senast den 15 mars