MatGlad i radio!

Hör om den nya pedagogiska kokboksappen. Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet Väst berättar om den hos Marcus Léonarde och Mattias Lindén i P4 Sjuhärad.

Länk till P4 http://t.sr.se/2ijNJri