Mat-Musik-Minnen väcker fler sinnen via en app

I projektet Mat-Musik-Minnen har föreställningar kring mat och musik stimulerat minnet hos många människor med demenssjukdom i Västra Götaland. Nu sprids de goda resultaten på nationell nivå. Samtidigt utvecklas en kostnadsfri mobilapp för att personalen själva ska kunna väcka sinnen till liv, och förbättra kommunikationen med de boende.

Reminiscens. Ett ord som betyder hågkomst och erinring. Detta begrepp är också hörnstenen i ett banbrytande projekt där äldre personer med demenssjukdom har fått uppleva matlagning till musik.

Eleonor Schütt är matkonsult på Hushållningssällskapet Väst. Hon har varit engagerad i satsningen ”Mat, Musik, Minnen” ända sedan starten:

– Metoden hjälper människor att återuppleva gamla minnen från förr, om än bara för en kort stund. Välbefinnandet ökar hos de gamla, och vi har fått en mycket bra respons från både personal och anhöriga under den tid som duon varit ute med sin föreställning, säger Eleonor Schütt.

Duon hon syftar på är kocken Jonas Erikson och musikern Jonas Franke-Blom. De båda skapar tillsammans en symfoni av smaker, dofter och välkända toner, med olika teman som knyter an till det förgångna. De äldre kan interagera och vara en del av föreställningen på olika sätt.

Nu utvecklas även en mobil applikation, som gör det möjligt för personalen vid demensboenden att skapa sina egna ”Mat, Musik, Minnen”-stunder.

– Upplevelser från tidigare år finns kvar långt inne i medvetandet hos de gamla, och ”triggers” eller ”igångsättare” som bilder, musik, och föremål, kan göra det lättare att kommunicera. Appen ska utgå från olika teman, det kan exempelvis vara bakning, sjö och hav eller minnen från dansbanan.

Den demenssjukes erfarenheter är sällan desamma som den yngre personalens, och den interaktiva appen gör det lättare att mötas. Alla sinnen stimuleras på bästa sätt, med hjälp av lämpliga tillbehör.

– Vid exempelvis bakning så finns det mycket att titta på i själva appen, bilder som föreställer bröd, ugnar, ved eller människor som bakar. Synintrycken förstärks genom ljudmattor som stimulerar hörseln, och doftminnet kan väckas genom att plocka fram kryddor som kummin, fänkål eller kanel. Den demenssjuke kan också samtidigt bjudas på smaken av nybakat, få känna på mjöl eller på hela sädeskorn, eller kavla riktig pepparkaksdeg.

Eftersom många äldreboenden redan använder surfplattor i sin verksamhet så blev en app ett naturligt val för att tillgodose önskemål om moderna lättillgängliga material i vardagen. Appen innehåller både en handledardel för personal/anhöriga och en användardel med fokus på dialogen med den demenssjuke. Målet är att appen ska lanseras våren 2017. Den kommer att vara helt kostnadsfri att ladda ner.

 

KORTA FAKTA

Projektet Mat, Musik och Minnen har genomförts av Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Demensförbundet samt dess lokala anhörigföreningar, och med finansiering från Allmänna Arvsfonden.
I projektet har 40 föreställningar kring mat och musik ägt rum runt om i Västra Götaland, på äldreboende med demensinriktning på anhörigträffar. Den lyckade modell som utarbetats för att stimulera minnet och underlätta kommunikation fortsätter nu att spridas i form av ett löpande arbete, och ska bland annat kompletteras med en app som personalen kan använda i sin dialog med äldre personer med demenssjukdom.
På Svenska Demensdagarna i Göteborg 19-20 maj kan besökarna få mer information och få ett smakprov ur föreställningen Mat-Musik-Minnen.