Mat-Musik-Minnen – nominerad till Götapriset!

Av totalt 383 inskickade bidrag till GötaPriset 2019
är Hushållningssällskapets app Mat-Musik-Minnen ett av 28 nominerade.

Mat-Musik-Minnen är en app som kan väcka minnen till liv och underlätta kommunikationen med en person som är äldre och/eller har en demenssjukdom.

I appen har en metod arbetats fram för att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta att minnas. Idag talar man ofta om ”reminiscens” som en nyckel till framgång för att förstärka minnet och framkalla minnesbilder. Med olika hjälpmedel som föremål, redskap, råvaror, händelser med mera, väcker man minnen till liv och skapar meningsfullhet och stimulans samt ger underlag för betydelsefulla samtal.

Minnesväckare
Mat i kombination med musik kan vara en brygga för att få kontakt med den som är äldre och/eller har en demenssjukdom. Doften, smaken, synen, känseln och hörseln fungerar som ”minnesväckare” samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen som personen annars kanske inte skulle kunna ta fram. Minnesmetoden kan leda till en mer meningsfull tillvaro med ökat välbefinnande och höjd livskvalitet för äldre.

Mat-Musik-Minnesbilder
Appen har 10 teman; bakning, matlagning, mattraditioner, handla, kalas, skördedags, livet på landet, skog/vilt, sjö/hav, nöjen/semester. Appens bildbank innehåller ca 1000 bilder med både musikförslag och specialkomponerade melodier och ljudslingor. Olika maträtters och livsmedels utseenden, dofter, smaker och konsistenser är ofta intimt förknippade med känslor och upplevelser tidigare i livet liksom även musik kan vara. I appen ges förslag på hur sinnena stimuleras på bästa sätt, med hjälp av olika ”triggers”. Doftminnet kan väckas genom att plocka fram kryddor, livsmedel och råvaror eller något annat som sporrar minnet.

Vi har producerat Mat-Musik-Minnen
Appen Mat-Musik-Minnen har tagits fram av Hushållningssällskapet Väst i samarbete med äldreomsorgen i Alingsås- och Kungälvs kommuner.

Appen ”Mat-Musik-Minnen” som är kostnadsfri kan laddas ner från App Store och Google Play till surfplattor. Det finns även webbaserad variant på www.matmusikminnen.nu.

För mer information om Mat-Musik-Minnen
Margareta Frost Johansson, Utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Väst
Tel:0521-72 55 60, margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt, Matkonsult, Hushållningssällskapet Väst
Tel:0521-72 55 62, eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se

 

Fakta om Götapriset
Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 12–14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor.

GötaPriset är öppet för alla – offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Det viktiga är att projektet kan utveckla den gemensamma välfärden. Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen, är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en välfärd i världsklass. Ett smartare samhälle för alla, helt enkelt.

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av I juryn ingår Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information om Götapriset, kontakta:
Maria Swahn
Kvalitetsmässan
031-708 80 52
maria.swahn@svenskamassan.se