Markkartering slår rekord

Jämfört med 2019 har efterfrågan av markkartering ökat rekordartat. Förra året analyserade Hushållningssällskapet 75 000 hektar odlingsmark totalt i Sverige.

När årets uppdrag summeras är motsvarande siffra 120 000 hektar. Det ökade intresset drivs på av kravet på godkända markkartor från livsmedelsföretagen, klimatförändringar som gör att nya sorter odlas och miljöaspekten.

– Det är världens boom för markkartering hos oss, säger Katarina Wiklund, vd för Hushållningssällskapet i Östergötland. Vi har fördubblat arealen i år och är snart uppe i 12 000 hektar.

Kunderna består dels av lantbrukare som har karterat tidigare och nu utökar sin beställning, dels av nya kunder som förstått hur viktigt det är att markkartera.

– Ju mer precisionsodling vi tillämpar, desto mer måste man veta om markens innehåll och då är markkartering nödvändig, förklarar Katarina Wiklund. Livsmedelsföretagen, som till exempel Arla och även Krav-certifiering, kräver att markkartering ska genomföras med mellan sju till tio års mellanrum.

– Markkarteringen har nu blivit mer intressant och användbar med vårt programverktyg vi gemensamt skapat i Hushållningssällskapets markartering.se där informationen är digitaliserad. I programmet är det lätt att se vad man förlorar om man inte tillför jorden det som grödorna behöver, förklarar Katarina Wiklund som också är spannmålsodlare och tillägger:

– Klimatförändringarna gör att vi kan odla nya högavkastande sorter som klarar övervintring här hos oss i Östergötland. Det innebär att vi har ett större spektrum av sorter och då måste man veta mer om markens innehåll för att nya sorter ska kunna utvecklas optimalt.

Bo Selerud, vd på HS Konsult, Hushållningssällskapets rådgivningsbolag som är verksamt från Södermanland i söder till Hälsingland och Dalarna i norr, gläds åt att efterfrågan på markkartering ökat kraftigt:

– Roligt är även effekten det har på helhetsrådgivningen med växtodling och ekonomisk rådgivning med bra underlag för TB-(täckningsbidrags)analyser, säger Bo Selerud. Vi har 120-130 växtodlare i Hushållningssällskapen som nu genom markkartering.se kan gå tillbaka 10 och 20 år i tiden, se förändringar över tiden, ta fram underlag till precisionsodling.

Intresset för markkartering ökar även på nordligare breddgrader som Jämtland.

– Det är andra året i rad vi erbjuder detta och i fjol karterade vi 950 hektar och i år summerar vi det till 1 600 hektar, säger Anna Dencker, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Jämtland. Det som driver på är främst ett ökat intresse hos odlarna och inte för att det finns krav. Vi ser mildare vintrar och en längre växtsäsong jämfört med tidigare och det gör att nya grödor testas, odlingen har potential att bli mer diversifierad och lantbrukarna funderar mer på gödsling och kalkning.

Hushållningssällskapet, som genom sitt samarbete kring Markkartering.se utför provtagningen, noterar ett ökat intresse för markkartering över hela landet.

– Det är många faktorer som driver på efterfrågan av jordanalyser som till exempel växtnäringsstatus och underlag för gödslingsrekommendationer, helt enkelt för att öka lönsamhet på fält. Miljöaspekten är viktig liksom klimatfrågan, samt krav på markkartering från myndigheter och livsmedelsföretag, säger Fredrik Hansson, avdelningschef på Hushållningssällskapet Markkartering.se som är en av landets största aktörer inom markkartering och tillägger:

–Förra året analyserade vi totalt 75 000 hektar odlingsmark i Sverige. När vi summerar årets uppdrag är motsvarande siffra 120 000 hektar, det motsvarar en 60-procentig ökning och antalet användare närmar sig 3 000, säger Fredrik Hansson.