Maria Norrfalk tilldelas medalj för framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Maria Norrfalk, ordförande i Hushållningssällskapens förbund, får på måndag ta emot medalj ur kungens hand på kungliga slottet.

Hon tilldelas medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för framstående insatser inom svensk statsförvaltning. Maria Norrfalk har bland annat varit landshövding och generaldirektör för Skogsstyrelsen. Hon omvaldes till ordförande för Hushållningssällskapens förbund vid stämman i maj.

– Jag är väldigt stolt över denna utmärkelse, meddelar Maria Norrfalk.

 

Läs mer på Kungahusets hemsida.