Maria Norrfalk ny ordförande för Hushållningssällskapens förbund

Maria Norrfalk är den första kvinnan på posten och valdes vid stämman i Piteå där förbundet också firar sitt 70-årsjubileum. Samtidigt föryngrades styrelsen med en ny ledamot, Viktor Boman.

Maria Norrfalk har suttit ett år i förbundets styrelse och är mest känd som tidigare landshövding i Dalarna och generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få det här förtroendet. Tillsammans med de andra i styrelsen vill jag hitta vägar för att göra bäst gemensam nytta för hushållningssällskapen. Jag vill vårda, förädla och vidareutveckla vårt starka varumärke, säger Maria Norrfalk.

Maria Norrfalk har lång erfarenhet från de gröna näringarna och som statlig ämbetsman på toppnivå. Hon arbetar nu i flera styrelser. Hon är vice ordförande i SLU där hon också är hedersdoktor. Hon är ordförande i Sveriges Hembygdsförbund och Fortifikationsverket och sitter också i styrelsen för trädgårdskoncernen Econova. Maria Norrfalk arbetar även ideellt inom Världsnaturfonden och Kungliga skogs- och lantbruksakademien där hon är ledamot.

Hon har tankar om vad hon särskilt vill inrikta sig på som ordförande för Hushållningssällskapens förbund.

– Jag tror att vi i styrelsen tillsammans med vd:ar och ordförandena i hushållningssällskapen ska tänka mer strategiskt om framtiden. Det är ett arbete som vi måste göra tillsammans, säger hon.

Maria Norrfalk är född 1952, uppväxt i Hässleholm och blev 1990 landets första kvinnliga länsjägmästare.

Den nya styrelseledamoten Viktor Boman är en ung, framgångsrik företagare och entreprenör. Han är född 1984 och driver sedan 2011 Klöverbergsgården i Klöverträsk utanför Luleå, Norrbottens största äggproducent med 14 anställda.