Många stipendier utdelades på 202:a årsstämman.

Årets stämma hölls på fantastiska Ericsbergs Slottscafé.

Stämman började med en rundvandring på museet där vd Patrik Andersson berättar om godsets verksamhet från förr till dagens moderna storjordbruk med verksamhet inom jord, skog, turism och jakt. Efter rundvandringen företogs sedvanliga årsmötesförhandlingar. Två lämnade styrelsen och nya ledamöter valdes, Christina Pernholt, Stockholm och Ann-Marie Larsson Hultgren, Sörmland. I övrigt omval i styrelsen.

Stämman och kvällen avslutades med en fantastiskt god middag bestående av kronvilt från gården.

Bildtext:  Fr v: Råby Gård Markus, Daniel och Niklas Skoog – Mattias Jansson – Anita Wennberg – Johan Mattsson – Gunilla Ek – Frans och Anna Karin Åhman med dotter. Foto: Mona Elmklint