Magnus och Gustav tävlar med Flexrow

Denna gång är det Flexrow som presenteras i vår rad av finalister i Agtech Challenge-tävlingen.

Flexrow är en ny teknik för optimalt rad­avstånd, som är viktigt för ett högproduktivt
jordbruk. En knapptryckning är allt som behövs när Flexrow ställer om såmaskinens radindelning för nästa gröda. Detta tar tre–fyra minuter, att jämföra med cirka 16 timmar idag.

Tekniken möjliggör även distribution av gödning och utsäde till varje
radenhet från en central enhet. En Flexrow-­maskin kan användas flexibelt för sådd, gödning och radhackning, mekanisk ogräsbekämpning, för många olika grödor och det på samma arbetsdag.

På bilden ovan Flexrows Magnus Landberg och Gustav Näslund. (Foto: onlinemassan.com).