Magnus och Eva mottog hederspris i stor final

När Hushållningssällskapets Agtech Challenges final nyligen avgjordes fick bidraget Flexrow hedersomnämnande.

Magnus Landberg och Eva Edin från Flexrow fick motta pris av Hushållningssällkapens förbunds nytillträdde förbundsdirektör Bo Selerud (till höger i bilden ovan). Den stora finalen ägde rum 7 oktober på Vreta Kluster i Östergötland. Juryns motivering till varför Flexrow belönades med hedersomnämnande är: ”Tävlingsbidraget har en hög innovativ höjd och den nya tekniken har potential att användas i maskinutvecklingen för flera lantbruksgrödor”.