Lyckad teknikdemo i Östergötland

Runtom i landet sker teknikdemonstrationer i Hushållningssällskapets regi. Nyligen genomfördes en lyckad träff i Östergötland.

I Gothia Redskaps monteringshall för Cameleon-maskinerna genomfördes en mycket lyckad teknikdemo tisdagen den 28 september. Timingen blev perfekt med ett regn som startade precis när aktiviteten drog igång. Många lantbrukare höstsådde in i det sista. Det var åtminstone 50 personer från främst Östergötland men även från länen runt omkring som mötte upp.

Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland, hälsade välkomna och gav en bakgrund med den teoretiska/försöksmässiga grunden för hur man gör breda radavstånd och radhackning lönsamt. Därefter tog de deltagande företagen över och presenterade sina maskiner: Väderstad med en Rapidsåmaskin, Lycke gård med Cameleon, Kornbo Maskin med Tyregod radhacka och Dataväxt med Garford radhacka och GPS-utrustning.

Lantmännen Maskin deltog också men visade ingen maskin. Diskussionerna rörde allt från hur man bygger band till val av hackskär till hur man får en hög precision med GPS och kamerastyrning. Efter dagen var både besökare och arrangörer nöjda med att ha kunnat ses fysiskt för första gången på länge.

Lars Askling presenterar Cameleon

Håkan Brolin går igenom radhackning med Garford radhacka