Lyckad rekrytering för Skaraborg och Väst

Vi har nu rekryterat två affärsområdeschefer, som tillsammans med personalen ska vidareutveckla verksamheten inom de båda Hushållningssällskapen säger Monica Andersson Skall, VD.

Rekryteringen är ett led i att kunna erbjuda den bästa rådgivningen till landets lantbruks- och landsbygdföretagare och öka konsumenternas kunskap om mat. De två affärsområdescheferna är Christina Milén Jacobsson och Viktoria Bawelin. Christina kommer att vara stationerad i Vänersborg och ansvara för affärsområdet med kunder inom landsbygdsutveckling och offentlig sektor. Viktoria kommer att vara stationerad i Skara och kommer att ansvara för affärsområde som verkar mot kunder inom det traditionella lantbruket. Att kunna stärka chefsrollerna i de båda Hushållningssällskapen känns helt rätt och vi är tillsammans med personalorganisationerna helt överens om att detta är en väldigt lyckad rekrytering, fortsätter Monica.

 

Christina Milén Jacobsson, tidigare avdelningschef i Hushållningssällskapet Väst, blir affärsområdes- och affärsutvecklingschef. Christina är en känd profil i Västs område och har under många år drivit utvecklingsfrågor inom den gröna näringen. Christina tilldelas i år Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) prestigefyllda pris som årets Landsbygdsutvecklare.

Viktoria Bawelin kommer närmast från Växa Sverige där hon är affärsområdeschef och produktansvarig. Viktoria är i grunden husdjursagronom och är en mycket känd och uppskattad person med lång och bred erfarenhet i lantbrukssektorn.

 

Vi är oerhört glada över att vi nu kan knyta Viktoria till våra organisationer och vi ser med glädje fram mot det samarbete som nu möjliggörs för att möta våra kunders behov och önskemål.  Christina och Viktoria har, tillsammans med vår personal, den kompetens som kommer att vidareutveckla vår rådgivning till att bli landets bästa, säger Christer Eliasson ordförande i Hushållningssällskapet Skaraborg och Robert Svensson, ordförande i Hushållningssällskapet Väst.