Lyckad dag vid Uvasjön

I helgen var det flera aktiviteter vid Uvasjön, Fröseke. Under lördagen genomfördes metartävling med ett stort antal deltagare.

Bland fångsterna fanns abborre, mört, benlöja och braxen. En tävling med inriktning på gädda och gös anordnades där det tävlande laget 2b från Lessebo vann. Deltagarna i det vinnande de laget heter Björn Nordgren och Bengt Salvén. Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, redogjorde under dagen kring vad som är gjort i Uvasjön och om det senaste projektet inom Uvasjöns FVOF.

På bilden: en av de fångade fiskarna under tävlingen, en gös på 53 cm.