Lustgas från mark – vad kan rådgivningen lära av forskningen?

Lustgas från jordbruksmark är den enskilt största källan till växthusgasutsläpp från jordbruket. Samtidigt är det ett mycket komplext ämnesområde som karaktäriseras av en stor mängd klimat-, mark- och odlingsfaktorer som samverkar och påverkar hur stor lustgasavgången blir. Generellt har klimatrådgivarna begränsad kunskap om lustgasavgången från jordbruksmark, och de behöver bättre underlag för att diskutera ämnet och åtgärder med lantbrukare.

Läs mer om projektet här