Lokal lantbrukare gör skillnad för afganska kvinnor

På Boel Åkessons gård deltar fem kvinnor från Afghanistan i arbetet. Boel driver en Grön Arena-gård och hjälper nysvenskar att komma närmare den svenska arbetsmarknaden.

– Hos mig får deltagarna växa med ansvar, i sin egen takt och förmåga. Det gör att de känner sig trygga och känner en gemenskap, berättar lantbrukaren Boel Åkesson.

Tanken är att de afganska kvinnorna ska komma närmare arbetsmarknaden genom att få en skjuts i svenska språket och att lära sig mer om hur svensk arbetsmarknad fungerar. På gården deltar kvinnorna i skötseln av djuren och trädgårdsodlingen.

-Vi jobbar tillsammans, lär om varandras kulturer och pratar mycket svenska. Varje dag kvinnorna är här fylls jag med glädje. Trots bekymmer är dessa fina kvinnor så positiva och ivriga att lära sig nytt, alltifrån vårt svenska språk och kultur till det mera vardagliga. Vi skrattar mycket och har det väldigt trevligt. Det är inte bara deltagarna som utvecklas, det gör jag också, säger Boel Åkesson.

På Grön Arena-gården är deltagarna i minst åtta veckor. Projektet genomförs på 12 gårdar runt om i Sverige, varav Boels gård är en.

Med erfarenheterna från SLU Alnarp och Hushållningssällskapets kunskap om integrationsarbete undersöker Hushållningssällskapet på vilket sätt man kan arbeta med Grön Arena-gårdar som ett verktyg för att lösa den stora utmaningen med att få nyanlända att komma i arbete. Hösten 2015 tog Sverige emot väldigt många i behov av skydd, men alldeles för många av dem riskerar nu att fastna i ett utanförskap i Sverige då de har svårt att få ett arbete.

– Vi ser att långt ifrån alla nyanlända står rustade för att kliva in på arbetsmarknaden, de är inte redo. Därför arbetar vi med ett Försteg, steget innan arbetsmarknaden, där vi med hjälp av arbetet på gården får personer att börja bygga upp sin självkänsla, att de får känna tillhörighet, komma ifrån sitt utanförskap och träna språket. Gårdens djur och odlingar är fantastiska verktyg när det gäller att skapa en positiv utveckling för individer, säger Christer Yrjas, nationell projektledare för Grön Arena.

Fakta:
Projektet finansieras av Jordbruksverket och genomförs av Hushållningssällskapet och 12 Grön Arena-gårdar över landet, från Skåne i söder till Västerbotten i norr. En Grön Arena-gård är ett lantbruk som med djur, trädgård och omgivande natur arbetar för att personer med olika utmaningar i livet ska få hjälp till antingen en meningsfull sysselsättning eller att komma vidare i sin utveckling. Grön Arena-gårdar finns över hela Sverige, närmare 80 stycken.