Logårdens labb laddat för framtiden

Logårdens nya toppmoderna laboratorium för jord- och spannmålsanalyser invigdes under onsdagen. En unik satsning för lantbruks-Sverige har slagit upp dörrarna och rustar sig för att emot prover.

Målet med analyserna är att leda till bättre skördar både för spannmålsodlingar och foderodlingar i landet.

Logårdens Laboratorium, utanför Grästorp, erbjuder sina tjänster till hela landet men riktar sig till en början till närområdet.

– Många av våra kunder gillar att kunna få sina prover gjorda lokalt istället för att skicka sitt material utomlands, säger Per Hansson, växtodlingsrådgivare och koordinator på Logården. Förutom att det blir en service på hemmaplan, kommer vi ha kortare tider än andra för att leverera resultaten av våra tester. 

Kort tid har det också varit från beslut till resultat. Styrelsen i Hushållningssällskapet Västra klubbade igenom förslaget på expansion av Logården försöksstation i oktober förra året och började ombyggnaden i januari innevarande år. 

På onsdagen den 17 juni skedde så invigningen i närvaro av glada medarbetare och tillresta branschföreträdare.

Palle Borgström LRF:s ordförande klipper bandet under överseende av Christer Eliasson, ordförande Hushållningssällskapet Västra

En skål för framtiden tillsammans med Logårdens medarbetare och tillresta invigningsfirare.

Efter invigningsbubbel fortsatte programmet  med föredrag och rundvandring på det splitternya laboratoriet.

Mer info på hemsidan som öppnar inom kort:

Logårdens laboratorium

Text och foto: Lisbeth Rauden