Livsmedelsdialog med Landsbygdsministern

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är på plats i Umeå för att bidra med förslag och idéer på dialogmötet kring Sveriges nya livsmedelsstrategi.

I fokus för mötet står frågan om hur matproduktionen i Sverige och Norrland ska kunna öka.

– Förutom ökad matproduktion vill Hushållningssällskapet lyfta fram behovet av ökad fältforskning med tanke på de stora klimatförändringarna vi står inför, säger Jan-Olof Puranen VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

På plats är Mikael Kivijärvi, vice VD och matkonsult Kristina Wikström.

20150424_101810