Lisbeth Rauden blir ny redaktör för Gröna Affärer

Gröna Affärer, Hushållningssällskapets tidning för landsbygdens företagare och det gröna näringslivet, har anställt Lisbeth Rauden som redaktör.

– Gröna Affärer är vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på ca 18 000 exemplar är det en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna, säger Mats Halling, ansvarig utgivare.

 

I Gröna Affärer får Hushållningssällskapens kunder och medlemmar ta del av den kunskap och kompetens som finns samlad hos hushållningssällskapets rådgivare. Tidningen ska ge inspiration att öka möjligheterna till inkomster och sysselsättning i det gröna näringslivet.

 

– Gröna Affärers bevakningsområde är hetare än någonsin. Om inte tidigare, så har allt fler den senaste tiden insett hur beroende hela samhället är av de gröna näringarna och landsbygdsföretagen, säger Lisbeth Rauden.

 

Lisbeth Rauden är affärsjournalist och kommer närmast från en tjänst som chefredaktör på branschtidningen Restauranger & Storkök. Hon har bevakat retail, dagligvaruhandel, restaurang- och besöksnäring under mer än tio år. 2019 tilldelades hon Gastronomiska Akademins pris Guldpennan.

 

– Min målsättning med Gröna Affärer är, att förutom att vara en informationskälla och plattform för medlemmarna i Hushållningssällskapen, också att sprida insikt om att de gröna näringarna är hela Sveriges skafferi, grunden för att vi har mat på bordet när det gäller.

 

– Jag har kvar mitt stora nätverk inom restaurangbransch och besöksnäring och hoppas skapa synergier och samarbeten över hela Sverige, säger Lisbeth Rauden.

 

Nuvarande redaktören Helena Wennström går vidare till frilansverksamhet efter att ha arbetat med Gröna Affärer sedan starten 2016.