Lennart Johansson, tf VD för Hushållningssällskapet Östergötland

Lennart Johansson, försöksledare, tillträder den 9 juli som tf VD för Hushållningssällskapet Östergötland.

Han ersätter Christoffer Anderson som slutar som VD.

Styrelsen har påbörjat rekrytering av permanent VD.

Vid eventuella frågor kontakta Lennart Johansson, 0708-29 08 31 eller Bengt Pettersson, styrelseordförande, 0706-34 49 23.

Lennart johansson, tf VD för Hushållningssällskapet Östergötland från den 9 juli 2016.

Lennart johansson, tf VD för Hushållningssällskapet Östergötland från den 9 juli 2016.