Lennart Johansson slutar efter en lång anställning på Hushållningssällskapet Östergötland

Efter säsongsanställning i Fältförsöksverksamheten i slutet på 1970-talet blev det efter lantmästarutbildning en anställning som potatiskonsulent och därefter försöksledare 1983.

Lennart har administrerat inte mindre än 7 538 fältförsök genom åren och arbetat under sex olika VD på Hushållningssällskapet. Hushållningssällskapet har genomgått en stor förändring genom åren i riktning mot att bli en modern konsultorganisation vid sidan av uppdraget att vara en medlemsorganisation. Lennart har haft förmånen att tillsammans med sina kollegor utveckla fältförsöksverksamheten i Östergötland såväl när det gäller försöksteknik som på personalsidan.

– Arbetet har varit omväxlande med nya försök varje år, nya förutsättningar när det gäller väder och vind och inte minst stimulerande med alla goda medarbetare såväl fast anställda försökstekniker som säsongsanställda försöksassistenter berättar Lennart. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är det goda samarbete som etablerats med beställare och olika organisationer genom åren.

Under senaste halvåret har Lennart innehaft uppdraget som tf VD och slutar sin anställning med pension vid årsskiftet.

– Jag vill slutligen tacka alla medarbetare, kollegor, beställare, kunder, lantbrukare och försöksvärdar som jag har haft förmånen att samarbeta med genom åren och önskar alla lycka till i framtiden.