Hushållningssällskapet upphandlar IT-samordnare

Hushållningssällskapet upphandlar en nationell IT-samordnare med uppgift att samordna och utveckla den gemensamma IT-funktionen och med det övergripandet syftet att därigenom stärka och effektivisera affärsverksamheten för landets Hushållningssällskap.

BAKGRUND
Hushållningssällskapet består av 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, utvecklingsprojekt – och erbjuder konsulttjänster för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Vi är idag nära 900 medarbetare och verksamheten utvecklas hela tiden. Alla Hushållningssällskapen ingår i Hushållningssällskapens förbund som är en nationell samarbets- och affärsplattform.

Hushållningssällskapen agerar på en konkurrensutsatt marknad som står inför stora utmaningar där kundernas verksamhet behöver utvecklas och effektiviseras genom innovationer och ny modern teknik.

Digitaliseringen har på allvar gjort insteg inom de affärsområden där Hushållningssällskapen verkar. För att bättre utnyttja intern kunskap och kompetens samt kunna erbjuda kunder tjänster från alla sällskap, behöver vi utveckla våra verksamheter och vårt sätt att samarbeta genom att utnyttja moderna digitala hjälpmedel. En effektiv organisation och modern IT-plattform är då en framgångsfaktor.

Hushållningssällskapen har under 2018 etablerat en gemensam digital samarbetsplattform baserad på Office 365 och tagit beslut om en gemensam IT-funktion där det bland annat ingår upphandling av en nationell IT-samordnare.

NATIONELLA IT-SAMORDNARENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER
Den nationella IT-samordnarens huvudsakliga uppgifter, för att stärka och effektivisera affärsverksamheten är;

 • Samordna och leda den gemensamma IT-verksamheten med utgångspunkt i en gemensam 3 – årig verksamhetsplan
 • Samverka med, och stödja, de enskilda Hushållningssällskapen och deras dotterbolag
 • Ta fram gemensamma policydokument
 • Ansvara för att genomföra upphandlingar
 • Ha kontakt med externa leverantörer

OMFATTNING
Vi räknar med att uppdraget omfattar omkring 50 – 70 timmar i månaden. Resor kan förekomma i hela landet. Du kan utgå från valfri plats i landet men vi ser gärna att du finns och verkar nära ett av våra 60 kontor. Utöver nationell samordning kan enskilda Hushållningssällskap köpa tjänster av olika slag vid sidan av detta uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en ”IT-generalist” med erfarenhet och driv som kan ta på sig ”Hushållningssällskapskepsen” och fungera som vår nationella IT-samordnare. Vi tror att du;

 • Kan driva förändringsprocesser i decentraliserade organisationer
 • Förstår kopplingen mellan affärer och IT
 • Är kommunikativ, självgående och pedagogisk
 • Har erfarenhet och kunskap om IT i ett brett perspektiv.
 • Har aktuell erfarenhet och kunskap kring O365

NÄSTA STEG
Är du intresserad av uppdraget? Lämna intresseanmälan med följande uppgifter:

 • Kortfattad presentation av dig själv
 • Sammanställning av dina kvalifikationer och erfarenheter
 • Referenser
 • Uppskattat timpris (ej bindande)

Intresseanmälan skickas till jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Sista datum att lämna intresseanmälning är den 22/3. Vi hanterar inkomna anmälningar löpande.

KONTAKT OCH FRÅGOR
Jesper Broberg, Förbundsdirektör – Hushållningssällskapens förbund, 070-22 99 878
Mikael Kivijärvi, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 070-600 50 55

Dela sidan

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.