Laxvandringen i Torne älv har börjat i rekordtakt

I Torne älv har det under början av sommaren vandrat stora mängder lax. Fram till 14 juni hade 35 430 laxar vandrat upp längs älven.

Motsvarande laxmängder har tidigare somrar uppnåtts först 2–3 veckor senare kring midsommar och början av juli. Laxvandringen startade på sedvanligt sätt i slutet av maj skriver Naturresursinstitutet (Luke) på sin hemsida.