Lars tävlar med Triple Win i finalen

Triple win är näst ut på tur att presenteras bland de 15 bidrag som gått till final i Hushållningssällskapets Agtech Challenge.

På torsdag 7 oktober äger finalen rum i innovationstävlingen Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Den sker på eftermiddagen i Vreta Kluster utanför Linköping. Här delger vi korta fakta om ett av de 15 tävlingsbidragen som gick vidare till finalen.

Triple win är ett koncept för framställning av ammoniak för lagring, energi och gödsel. Triple win bygger på en lagringsbar energi­bärare som ersätter fossila bränslen utan utsläpp av CO2 eller partiklar. Ammoniak kan myllas som gödselmedel och driva bränsleceller. Den har ingen explosionsrisk, går att omvandla med små energiförluster och har hög energitäthet.

Ny teknik och överskott av billig energi från solceller och vindkraft medför att varje gård kan framställa ammoniak från ”gratis” råvaror: luft och vatten.

På bilden ovan Triple Wins Lars Hylander. (Foto: onlinemassan.com).