Lärorikt mentorprogram för SLU studenter avslutas på Vreta Kluster

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram, Tillväxt, för studenter vid SLU har efter tolv spännande månader avslutats. Programmet har varit uppskattat av såväl studenter som mentorer.

Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter. Den 6 september avslutades programmet hos Hushållningssällskapet Östergötland på Vreta Kluster.

Syftet med programmet var att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk har såväl adepter som mentorer kunnat dra nytta av programmet.

En av adepterna, Martin Enström är nöjd med året med mentorsprogrammet. – Mitt deltagande i Mentorsprogrammet har inneburit en inblick i hur hushållningssällskapet arbetar med att utveckla den lokala marknaden för livsmedelsprodukter i Västernorrland säger Martin. Att som adept få följa sin mentor i deras arbete och samtidigt diskutera både arbetsrelaterade och personliga frågeställningar har varit mycket lärorikt.

Under den avslutande dagen på Vreta Kluster berättade Katarina Wiklund, VD på Hushållningssällskapet Östergötland och om dess verksamhet och deltagarna fick även en rundtur runt försöksverksamheten.

Katarina Wiklund, Vd Hushållningssällskapet Östergötland berättar om försöksverksamheten, här vid Humleodlingen. Från vänster. Alexia Von Ehrenheim, Bengt Karlsson och Katarina Wiklund.

Under dagen fick studenterna också redovisa den caseuppgift de fått sig tilldelade innan sommaren. Hushållningssällskapets tre studenter ( Emil Månsson, Martin Enström, Josefine Lundblad) hade fått i uppgift att fundera över rådgivarrollen ur några olika perspektiv, nämligen:

  1. Vilka kunskaper och förmågor kommer arbetsgivaren att förvänta sig av framtidens medarbetare?
  2. Vilka kunskaper och förmågor kommer framtidens kunder efterfråga hos sin rådgivare?
  3. Vad förväntar sig framtidens medarbetare av arbetsgivaren?

 

Om mentorprogrammet Tillväxt:

Programmet har pågått under ett år, förutom månatliga träffar mellan adept och mentor har det dessutom anordnats gemensamma träffar med studiebesök och träffar på båda företagen. Genom mentorskapet har adepten fått en insyn i mentorns dagliga arbete vid exempelvis kundträffar, möten och utbildningar.

 

Medverkande

Från Hushållningssällskapet deltog:
Anders Segebo, Hushållningssällskapet Västernorrland
Victoria Tönnberg, HIR Skåne
Linda af Geijerstam, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Adepterna var Emil Månsson, Martin Enström och Josefin Lundblad.

Från Lantmännen deltog:
Anders Kraft, Gustav Wennberg, Lantmännen Lantbruk
Peter Tillberg, Lantmännen Maskin
Bengt Karlsson, Lantmännen Lantbruk
Adepterna var Alexia Von Ehrenheim, Julia Vahtra, Magnus Jönsson