Lärorikt mentorprogram för agronomer och lantmästare avslutades på Vreta Kluster

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter.

Programmet har pågått under ett år, förutom månatliga träffar mellan adept och mentor har det dessutom anordnats studiebesök och träffar på båda företagen. Genom mentorskapet har adepten fått en insyn i mentorns dagliga arbete vid exempelvis kundträffar, möten och utbildningar.

Syftet med programmet var att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk har såväl adepter som mentorer kunnat dra nytta av programmet. Den 7 maj avslutades programmet hos Hushållningssällskapet Östergötland på Vreta Kluster.

Föreläsning

Deltagarna lyssnar till anförande av Christoffer Andersson, Vd, Hushållningssällskapet Östergötland.

Dagen avslutades på Vreta Kluster

Under den avslutande dagen på Vreta Kluster föreläste Christoffer Andersson, VD på Hushållningssällskapet Östergötland som berättade om deras verksamhet och visioner om framtiden. Efter lunch föreläste Lantmännens styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson om Lantmännens verksamheter och tankar om framtidens möjligheter och utmaningar.

Adepterna fick dessutom redovisa sina tankar kring framtida affärsmöjligheter för de båda företagen och de bjöd på många bra idéer för framtiden. Adepterna var framförallt nöjda med att programmet hade gett dom möjligheten att vara med praktiskt på arbetsplatsen och att vara med sina mentorer vanliga arbetsdagar. Adepterna kände också att de fått ett utökat nätverk och att de gemensamma träffarna hade gett ett bra erfarenhetsutbyte mellan mentorparen.

Erik Johansson, ekonomagronom, har haft växtodlingsrådgivare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet, som mentor.

– Mentorprogrammet har gett mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla kontakter inom både Hushållningssällskapet och Lantmännen. Personligen har jag fått en bra inblick i tjänsten som rådgivare men även lärt mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar och LEAN coaching. Jag upplever att jag haft ett bra erfarenhetsutbyte och stöd från min mentor Tellie, vilket gör att jag känner mig bättre rustad för en tjänst som rådgivare idag än när jag blev antagen till programmet.

Från vänster: Sofa Lindman, Stina Stabo, Ida Pettersson, Camilla Persson, Erik Johansson, Tellie Carlsson.

Från vänster: Sofia Lindman, Stina Stabo, Ida Pettersson, Camilla Persson, Erik Johansson, Tellie Carlsson.

Medverkande från Hushållningssällskapet: 
Mentorer: Stina Stabo från HS Konsult Uppsala, Camilla Persson från HIR Malmöhus samt Tellie Karlsson från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
Adepterna var Sofia Lindman agronom-husdjur, Erik Johansson agronomekonom samt Ida Petersson agronom mark/växt.