Lärlingsutbildning gör succé på Nordvik

Under vintern har förfrågningar från intresserade elever ökat markant.

– Det är oerhört glädjande att så många elever i unga år visar intresse för de gröna näringarna och för Nordvik. Tack vare konstruktivt samarbete i regionen har vi möjlighet att erbjuda utbildningen för elever, säger Peyman Vahedi, rektor på naturbruksprogrammet.

– Jag ser på framtiden med stor tillförsikt. Våra möjligheter att erbjuda en attraktiv utbildning är ett sätt att bidra till kompetensförsörjningen i branschen, förklarar Frederik Innala, vd på Hushållningssällskapet Västernorrland.

Succé för nya Nordvik