Lär känna din fiende – en förmiddag om renkavle

Ett 50-tal deltagare fick under en förmiddag på Vreta Kluster i Östergötland lära sig mer om invasiva höstgroende gräsogräs, framförallt renkavle.

Renkavle är en allvarlig invasiv art som har kommit till Sverige från kontinenten, och har sedan 2016 ökat dramatiskt både i Östergötland, Västergötland och Mälardalen. Om den inte bekämpas kan den på sikt ta över hela fält och ge mer än 50 % skördebortfall i höstvete, som är den ekonomiskt viktigaste grödan i slättlandskapet idag. Med anledning av detta anordnades en kurs den 16 januari för att nå ut med mer information till lantbrukare om vad renakvle och andra ogräs kan ha för effekt på odlingen och hur man förebygger spridning.

Jordbruksverket har sedan tidigare uppmärksammat faran och en inventering av renkavlens förekomst i Östergötland har gjorts sedan 2015. Arten har ökat kraftigt under åren och är svår att bli av med. Totalt sett i landet uppskattas att ca 40 000 hektar var smittat 2015, och denna siffra tros ha fördubblats till 2019 berättade Leif Johansson från Växtskyddscentralen.

Den fruktade renkavlen fick mycket rampljus under förmiddagen, men kanske av förståeliga skäl. Foto Louice Lejon.

Tre veckor efter blomning är renkavlens frön grobara och oftast har fröna drösat redan innan tröskning av grödan, vilket ger den en enorm möjlighet att kunna föröka och sprida sig.

– Att det dessutom förekommer resistens mot växtskyddsmedel bland vissa populationer gör den svårbekämpad. För att hantera problemet behöver man kombinera olika metoder där växtföljd med mer vårgrödor och mekanisk bekämpning kan vara två åtgärder, berättar Ida Petersson.

Budskapet vid träffen var att ta hotet på allvar gällande höstgroende gräsogräs och i synnerhet renkavle. Lantmästare Henrik Jönsson från Heddinge drift i Staffanstorp (Skåne) berättade om sina erfarenheter att odla i ett renkavledrabbat område och uppmanade till att agera nu, innan renkavlen fått fäste. Förebyggande åtgärder så som att rengöra maskiner mellan olika fastigheter och fält, är ett bra sätt att minimera risken för spridning.

Under förmiddagen talade (i ordning enligt bilden längst upp); Christian Danielsson (Hushållningssällskapet), Louice Lejon (Hushållningssällskapet), Leif Johansson (Växtskyddscentralen, Jordbruksverket), Ida Petersson (Hushållningssällskapet) och Henrik Jönsson (Heddinge drift, Staffanstorp). Informationsdagen arrangerades i samarbete med Sveriges Spannmålsodlareförening i Östergötland och Östra Götalands Frö-och Oljeväxtodlare och finansierades genom projektet Greppa Näringen.

PS. Lyssna även på Christian Danielsson som var med i SR P4 Östergötland och berättade om vad renkavle kan ha för effekter på östgötskt lantbruk.