Lär dig mer om småskalig ekologisk grönsaksodling

Kurs för dig som vill odla i lite större skala men ändå ekologiskt och småskaligt.

Hushållningssällskapet i Jämtland har under flera år drivit och initierat ”Tillsammansodlingar” i och kring Östersund. Tillsammansodlingarna är för nyfikna odlare som vill lära sig mer om odling på hemmahobbynivå. Odlingarna ger människor som inte har tillgång till jord möjlighet att odla i stadsmilö. Nu tar Hushållningssällskapet Jämtland steget vidare och genomför en kurs för dem som vill odla i lite större skala men ändå ekologiskt och småskaligt.

Kursen omfattar ekologisk grönsaksodling i teori och praktik med fokus på de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Den vänder sig till dem som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning eller till dem som vill arbeta med grönsaksodling och sälja sina produkter vidare till en marknad.

Läs mer om kursen i kalendern