Kursinnehåll

Tillfälle 1 för alla
BEVARA OCH UTVECKLA
Vad är en lantras, vilka lantraser finns? Varför bevara och hur? Avelsmål, genbank, avel i små populationer.
Ekonomi och lönsamhet. Försäljningskanaler, prissättning och marknadsföring. Medverkan av extern föreläsare, t ex från köparsidan.

Tillfälle 2 välj inriktning Nöt, Får eller Gris
FRISKA OCH LÖNSAMMA DJUR
Avelsplan och avel på besättningsnivå. Skötsel, utfodring och bete, skillnader och likheter med förädlade raser? Djurskyddslagen, utrymmeskrav, djuromsorg. Lantrasernas produktionsförmåga, hur utnyttja? Ekonomi i produktionen.
Produktion och bevarandearbete i praktiken, medverkan av erfaren djurhållare.

Tillfälle 3 för alla
HUR GÖR ANDRA?
Vi gör en gemensam studieresa till 2-3 företag som har lantraser som en del i sin affärsidé. Utifrån deltagarnas önskemål kan det vara rena djurhållare, djurhållare som även förädlar eller företag som förädlar andras produkter.

Tillfälle 4 välj inriktning Kött och chark, Mejeri eller Skinn och ull
LÄRA GENOM ATT GÖRA. Workshop där deltagarna själva får prova på förädling av lantrasprodukter. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om tekniker, utrustning, produktutveckling, marknad, försäljning etc.

Tillfälle 5 för alla
FRÅN IDÉ TILL HANDLING
Hur bygger man bäst för småskalig livsmedelsproduktion? Vilka tillstånd krävs? Vilka regler gäller? Hygienkrav och märkning av produkter. Fördjupning/komplettering enligt deltagarnas önskemål. Summering, hur går vi vidare?

Kontakta din regionala kursledare för exakta datum och platser samt anmälan.
Skåne: Ingela Löfquist, Husdjursrådgivare, HIR Skåne AB
010-476 22 31, 0708-94 53 51 ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Mälardalen: Ylva Belin, Rådgivare Lantbruksdjur och ekonomi, HS Konsult AB
021-17 77 25, 072-565 31 80 ylva.belin@hushallningssallskapet.se

Västerbotten: Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54, 0923-12186 helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.