Lantraser – från hage till mage

Kurs om 5 tillfällen

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Jämfört med de förädlade raserna är produktionsförmågan oftast lägre, men det finns istället många andra mervärden. Under senare tid har lantraserna uppmärksammats för den höga kvaliteten på både kött och mjölk. Utmärkelsen Exceptionell Råvara har till exempel tilldelats kött från både fjällkor och linderödsgrisar.

Det finns en stor potential i att marknadsföra den goda kvaliteten och ta betalt för den. Förutom livsmedel finns det speciellt bland fåren möjligheter att utveckla förädlingen av både skinn och ull från lantraserna.

Vår kursserie vänder sig både till dig som har lantrasdjur redan idag och till dig som är nyfiken på lantraserna som produktionsdjur och som affärsidé. Du lär dig mer om hela kedjan från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning. Vi varvar föreläsningar och diskussioner med studiebesök och workshops.

Kursserien omfattar fem tillfällen under första halvåret 2018 med start i januari och ges parallellt på tre platser i landet; Skåne, Mälardalen och Västerbotten. Kursinnehållet hittar du i menyn till vänster.

Se Inbjudan Lantraser – från hage till mage 2018

Kontakt och anmälan

Kontakta din regionala kursledare för exakta datum och platser samt anmälan.
Skåne
Ingela Löfquist, Husdjursrådgivare, HIR Skåne AB, 010-476 22 31, 0708-94 53 51, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Mälardalen
Ylva Belin, Rådgivare Lantbruksdjur och ekonomi, HS Konsult AB, 021-17 77 25, 072-565 31 80, ylva.belin@hushallningssallskapet.se
Se kurstillfällena för Mälardalen i vår kalender

Västerbotten
Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 070-343 42 54, 0923-12186, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.