Lantraser – från hage till mage

Vår kursserie vänder sig både till dig som har lantrasdjur redan idag och till dig som är nyfiken på lantraserna som produktionsdjur och som affärsidé. Du lär dig mer om hela kedjan från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning.

Vi varvar föreläsningar och diskussioner med studiebesök och workshops. Läs mer här

Kurs om 5 tillfällen, start 2/2 2018

Tillfälle 1 för alla – BEVARA OCH UTVECKLA (genomfört)
Vad är en lantras, vilka lantraser finns? Varför bevara och hur? Avelsmål, genbank, avel i små populationer.
Medverkan av Göte Frid SJV och Jan Philipsson SLU

Datum: 2 februari 2018 kl. 09.30-16.00

Plats: Sävargården Umeå

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Rådgivare Lantbruksdjur Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, 070-343 42 54 helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

4 andra tillfällena:

2 Friska och lönsamma djur Nöt 8 mars, Får  22 mars eller Gris 10 april

3 Hur gör andra? Studieresa  14 juni

4 Lära genom att göra Kött och chark 26 april, Mejeri, Ull och skinn

5 Från idé till handling  25 maj

Sidan kommer att uppdateras med fullständiga program allt eftersom de blir klara.

Länk till projektets huvudsida.