Lantbruksföretagare sökes till metodutvecklingsprojekt!

Vill du ha enklare lagstiftning? Har du tankar kring hur det borde vara? Då behöver vi din medverkan i Metodutveckling för regelförenkling!

Vad innebär en medverkan i projektet?

Vi söker nu 20 lantbruksföretagare runt om i Sverige inom produktionsinriktningarna gris, mjölk, nötkött, växtodling (gärna med någon sorts specialgröda) och får. De medverkande företagarna kommer att intervjuas angående hur lagstiftningen fungerar på gården, vad som skulle behöva förändras och gärna komma med förslag på hur man skulle vilja ha det istället. Projektet söker således personer som
funderar en del kring dessa frågor. Intervjun beräknas ta 1 timme och du får frågorna i förväg så att du hinner tänka igenom frågorna i lugn och ro. Din medverkan kommer att vara anonym och varje medverkande företag får 1200 kr för sin medverkan, vilket förväntas täcka kostnaderna för både intervjutid samt förberedelser. Intervjuerna planeras att genomföras ute på gård under vintern 2020/21.

Vill du medverka till ett enklare regelverk?

Anmäl ditt intresse till projektledare Sara Bergström Nilsson på e-post sara.nilsson@hushallningssallskapet.se eller telefon 0730-46 93 18.

Inbjudan till företag om deltagande i projektet

Läs mer om projektet här!