Lantbruksföretag ur ett kommunperspektiv

Nytt blogginlägg av förbundsdirektör Jesper Broberg som har tittat på statistik kring antalet heltidslantbrukare per kommun i Sverige under åren 2003, 2010 och 2015.

Läs mer här