HIR Skåne + 18 Press

Lantbrukets dag i Riksdagen

En viktig dag för livsmedelsförsörjningen och lantbruket i Sverige

Den 7 december stod Hushållningssällskapet i samarbete med riksdagsledamot Magnus Oscarsson värd för en dag dedikerad lantbruket: ”Lantbrukets Dag”. I år sattes fokus på frågor som rör livsmedelsförsörjning, beredskap, konkurrenskraft, regelverk och lönsamhet inom lantbrukssektorn. Intresset och engagemanget från de ca 150 deltagarna var mycket stort och resultatet blev långt över förväntan.

Mångsidigt program och engagerade deltagare

Evenemanget innehöll ett omfattande program med föreläsningar och paneldebatt med experter, branschföreträdare och lantbruksföretagare. Dagen inleddes med en kopp kaffe följt av öppningstal av Dan Ericsson, statssekreterare. Fokus under förmiddagen låg på olika aspekter av livsmedelsförsörjning och primärproduktion, med talare som Patrik Myrelid från Lantmännen, Johan Wellander, spannmålsodlare, Frida Carlsson och Paul Robertsson från Hushållningssällskapet.

– Engagerade deltagare och fokuserade, måldrivna diskussioner är centrala för att göra denna dag meningsfull och produktiv. Att Hushållningssällskapet ännu en gång står värd för denna möjlighet att ge lantbrukarna en röst, är både hedrande och viktigt, säger Bo Selerud, förbundsdirektör på Hushållningssällskapet.

Lunchen gav deltagarna möjlighet att nätverka och reflektera över förmiddagens diskussioner innan eftermiddagens sessioner tog vid. Landsbygdsminister Peter Kullgren inledde eftermiddagen med att diskutera ämnen som minskad regelbörda, finansiering för lantbrukssektorn och svara på frågor.

Målmedveten paneldebatt och fokuserade diskussioner

En av dagens höjdpunkter var den avslutande paneldebatten där representanter från olika riksdagspartier samlades för att diskutera aktuella frågor. Moderator för paneldebatten var Håkan Björklund. Det blev mycket aktiva diskussioner som synliggjorde olika perspektiv och förslag för att forma framtiden för lantbrukssektorn. Vid flera tillfällen betonades vikten av att arbeta tillsammans för att säkerställa ett lönsamt, konkurrenskraftigt lantbruk.
Eftermiddagen innehåll också föredrag som berörde svåra ämnen som:

  • Vikten av regelförenkling, Sara Nilsson, Hushållningssällskapet
  • Harmonisering av EU-reglerna med samma regelverk för svenska producenter som importerade livsmedel. David Rudenstam, Rudenstams Bär & Frukt
  • En proportionslös miljöpolitik som omöjliggör generationsskifte och utveckling av ett lantbruksföretag i Järpen. Familjen Hyttsten.

Historierna från verkligheten berörde starkt, tydliggjorde brister och manade till förändring.

Vägen framåt

Dagen avslutades med mingel där deltagarna hade möjlighet att ytterligare diskutera och utbyta tankar över en kopp kaffe.
Bo Selerud avslutar:
– Lantbrukets dag är en viktig och återkommande händelse för att skapa medvetenhet, främja dialog och hitta lösningar för ett livskraftigt svenskt lantbruk. Det inger hopp om framtiden.

Text: Sara Hertzman Persson
Bild: Anne Helgesson

Önskar du fler och högupplösta bilder, kontakta Sara Hertzman Persson.