Landsbygdsrådgivaren prisas för framstående insatser

Bengt Larsson har varit verksam med landsbygdsfrågor i 35 år, framförallt med Hushållningssällskapet Värmland som bas. Igår tog han emot Kungliga skogs- och lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare i Stockholms Stadshus. Bengt lyfts fram för att han genom sitt engagemang på ett positivt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

– Det var ett mycket speciellt tillfälle. En stark upplevelse. Jag har alltid sett upp till de i den lilla utvalda skaran som tidigare år belönats av KSLA och jag känner mig mycket hedrad av att jag nu är en av dem, säger Bengt.

Bengt Larsson inledde sin yrkesbana som lokal lantbruksrådgivare i Årjäng för att senare arbeta med såväl företagsutveckling på landsbygden, ofta med fokus på lantbrukssektorn, som med landsbygdsutveckling i bredare bemärkelse. Som rådgivare har Bengt brett och mångsidigt arbetat för landsbygdens utveckling, framförallt med Hushållningssällskapet Värmland som bas, men tidvis även i andra organisationer.

Under senare år har Bengt Larsson i sitt arbete införlivat nya frågor som kommit i fokus, som biogas, solenergi och vattendirektivet, vilket visar hans aktiva engagemang i de aktuella utmaningar och möjligheter som möter landsbygden. Idag arbetar Bengt för Hushållningssällskapet i Säffle kommun med en mängd olika typer av näringslivsutveckling.

Akademiens stipendium utdelas till person som med idérikedom och engagemang verkar som landsbygdsutvecklare. I juryns motivering beskrivs Bengt som en inspirerande rådgivare som fått människor att lyssna och gå till handling.

Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Årets tema var skog och enligt Bengt var den marinerade vitmossan var ett minnesvärt inslag. Årets utsedda pris- och belöningsmottagare hade äran att ta emot sina priser ur H.K.H. Prins Carl Philips hand.

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto Pelle T Nilsson

Hertig av Värmland och Hushållningssällskapets beskyddare, H.K.H. Prins Carl Philip räcker över priset till Landsbygdsrådgivare Bengt Larsson.

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Pelle T Nilsson