Landsbygdens Sommarmöte 25 augusti i Beth, Bottnaryd 

Hushållningssällskapet Jönköping har arrangerat Sommarmöte i länet i snart 50 år.

De är ett begrepp i vårt län som mötesplats där landsbygden visas upp på riktigt med dess näringar, resurser, produkter, företagare och andra engagerade företrädare. Landsbygdens Sommarmöte är alltså en mässa och en mötesplats, en familjefest och en manifestation för lantbruket och landsbygdens näringar – för aktiva företagare, för deras familjer och för intresserade konsumenter.

Besöksantalet brukar vara runt 5.000 och långt över 100 utställare med anknytning till landsbygd och lantbruk medverkar varje år.

Denna arena är unik med nyheter och spännande program inom fält & entreprenad, skog, djur och mat. Allt för att sprida kunskap om de gröna näringarna.

Vill du vara med som utställare? Hör av dig till Birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se