Läget på Klostergården

Nu är det mesta av höstens utearbeten över på Klostergården.

Idag återstår 15 hektar att höstplöja och de flesta fälten ligger färdiga för vårsådd.

Höstbekämpning av ogräs är ofta en bra åtgärd när läget är det rätta!

161014_sprutning

klostergarden_161014