Läget inför vallskörden

Hushållningssällskapets HIR-rådgivare ger sin prognos inför vallskörden. Under veckan kommer de första resultaten från vallprognos.se. Följ prognoserna för det generella läget i din bygd. Eller gör en egen analys i din vall. Men framför allt, gå ut och kolla in din vall inför en av årets viktigaste dagar – vallslåttern!

Hans Hedström, Telefon 0705-434091, hans.hedstrom@hushallningssallskapet.se
Seniorkonsult, Bräkne-Hoby, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

– Skörden blir troligen mycket bar kvantitetsmässigt men farhågor finns att proteinhalterna är låga, säger Hans. Förstaårsvallarna är mycket täta medan äldre vallar är mer ojämna men fortfarande bättre än normalt. Nu i veckan väntar vi svar på första prognosen och första slåttern sker troligen kring 18 maj.

Lars Berggren, Gungvala Gård AB tar prov inför årets vallprognos. Resultatet kommer att kunna avläsas på www.vallprognos.se Bild: Hans Hedström

Lars Berggren, Gungvala Gård AB tar prov inför årets vallprognos. Resultatet kommer att kunna avläsas på www.vallprognos.se Bild: Hans Hedström

Lars Berggren, Gungvala Gård AB tar prov inför årets vallprognos. Resultatet kommer att kunna avläsas på www.vallprognos.se Bild: Hans Hedström

 

Marie Lundberg, Telefon 070-6445212, marie.lundberg@hushallningssallskapet.se
Växtodlingsrådgivare, Nyköping, Hushållningssällskapet HS Konsult

-Vallarna har givetvis stått väldigt still under den kalla delen av våren för att sedan nu när värmen kom sätta full sprutt, säger Marie. Särskilt har klövern hämnas av det svala vädret. Vi har ej sett några negativa efterverkningar av årets vinter utan bestånden ser jämna och fina ut. Möjligtvis kan en del förstaårsvallar vara glesa men den beror mer på fjorårets fina spannmålsår som innebar att skyddsgrödan kunde bli för tät för insådden.

Som vanligt kommer de tidigaste att vara igång ca 22 maj men flertalet kommer att dra igång med första skörden någon gång mellan 25 och 27 maj, det vill säga normal tid för Sörmland.

 

Hanna Johansson, telefon 0521-72 55 28, hanna.johansson@hushallningssallskapet.se
Växtodlingsrådgivare, Vänersborg, Hushållningssällskapet Väst

I och med att övervintringen sett normal ut och inga arter ser ut att ha missgynnats samt att många inte behövde ta sin sista skörd förra året gjorde att vallarna var i god kondition inför våren och borde haft potential att komma igång snabbare än de gjorde. Men en kall vår har gett en trög start i vallarna, säger Hanna.

Den stora värmen som kom för en vecka sedan har gjort att tillväxten har tagit fart. Dock verkar regnen innan ha skyndat på tillväxten mer än värmen.

I de områden där det regnade mer i början av maj har vallarna kommit längre än där man haft det torrare. Mycket regn och ett lite senare vårbruk än normalt har resulterat att djuren kommer ut lite senare än normalt på bete i år. De flesta har mycket foder kvar sedan förra året, så sent betessläpp är inget problem.

Det ser ut att kunna bli en normalstor och en normaltidig skörd vilket innebär mellan 25 maj och 1 juni för områdets mjölkproducenter och för de köttproducenter som har växande ungdjur. Om bara vädret tillåter skörd när det är som bäst för näringsvärdets skull. Det finns alltid en risk att regnen försenar skörden med större mängder av sämre kvalitet som följd.

 

Martin Niklasson, telefon 0521-72 55 22, martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
Växtodlingsrådgivare, Vänersborg, Hushållningssällskapet Väst

Vi har inte haft varken stark kyla, isbränna eller nare. En kylig vår är positivt för mängden gräs (aprilsnö ger fåragö). Men värmen senaste veckan borde göra att tidpunkten för skörd kompenseras. Kring 20 maj kommer troligen förstaskörden igång i området.

En del har tredjeskörden oskördad från  2015 på grund av foderöverskott och om man inte kört någon flytgödsel i vallen bör den hygieniska kvaliteten vara god. En tidig sista skörd brukar innebära en extra stor förstaskörd.

 

Emelie Andersson, Telefon 0708-29 30 56, emelie.andersson@hushallningssallskapet.se
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Jönköping

Den kalla våren har gjort att vallen växt långsamt, sedan kom värmen och då har det gått fortare, säger Emelie. Nu är problemet att det är torrt på många håll eftersom vi har mycket lätta jordar i vårt län. Vallarna skulle må bra av  regn och kommer då växa på och ge en bra förstaskörd. Om någon vecka eller två bör de flesta ha kommit igång med slåttern i länet.

 

Karl-Johan Lennartsson, Telefon 0708-290486, karl-johan.lennartson@radgivarna.nu
Växtodlingsrådgivare, Rådde, Rådgivarna Sjuhärad

Vallarna stod still väldigt länge i kylan men har sista veckan satt riktig fart, säger Karl-Johan. Det mesta tyder på normaltid som är månadsskiftet maj-juni. Övervintringen har varit bra och vallarna ser överlag jämna och fina ut. I och med den blöta o kalla våren har det varit lite svårt med bärighet och få ut flytgödseln på ett bra vis. Vi ser en hel del spår efter gödselkörning. Har vi lagom nederbörd och temperatur närmsta veckorna så finns förutsättningar för en mycket bra förstaskörd i Sjuhärad.

 

Anders Månsson, Telefon 0708-290 823, anders.mansson@hushallningssallskapet.se
Växtodlingsrådgivare, Vreta Kloster, Hushållningssällskapet Östergötland

Vallarna har lidit av frostnätterna och man kunde se lite skador av frosten. På vissa håll var det ner mot 5-6 minusgrader på nätterna för 1ett par veckor sedan. Denna vecka kommer de första resultaten från klippningarna i vallprognosen. Vallskörden beräknas starta normal tid, det vill säga månadsskiftet maj/juni, medan vissa som kör fyraskördessystem kommer börja tidigare.

Utvintringen har varit liten denna vinter och då börjar man fundera på om det kanske är dags att testa att ha med engelskt rajgräs i vallarna igen.

 

 

Sammanställt av Emma Hjelm, HIR Skåne och Marie Lundberg, HS Konsult