Läget i fält – sista veckan i mars 2017

Just nu är vi nyfikna på vad som händer ute i fälten och hur höstsådderna ser ut. Vi låter sju av Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare ge oss en bild över läget.

Vi har låtit rådgivarna svara på tre frågor:

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?

 

Först ut är:

Marcus Eriksson, Uppsala

HS Konsult, 070-252 62 25, marcus.eriksson@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Det har torkat upp bra efter den varma och blåsiga helgen som gick. De som inte gav sig ut med kvävet till höstoljeväxterna på morgontjälen för en vecka/tio dagar sedan gödslar oljeväxterna nu då det bär bra på de flesta håll. Även höstkorn, råg och tunna vetebestånd får en första kvävegiva.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  Överlag har höstrapsen övervintrat bra men det finns fortfarande frågetecken i en del bestånd, kanske främst de som var svagt utvecklade innan vintern. Det finns skiften med bra utvecklad raps där det går att hitta plantor som ser ut att ha fryst av vid rothalsen nu på våren då vi haft växlande temperaturer med varma dagar och minusgrader på nätterna.
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  Även höstsäden ser överlag bra ut. Det finns svaga bestånd som kom igång dåligt i höstas till följd av torrt bruk och torrt väder. De som så här långt har sämst bestånd är etablerade efter plöjning. I dessa fält lägger man nu ut 20-30 kg nitratkväve per hektar för att se om man kan få till ytterligare bestockning.

Avfrusen. Raps som troligen frusit av. Bladrosetterna är helt intakta men hela överdelen släpper när man ”krattar” med handen. Roten nedanför den avfrusna delen är ljus och fin. Foto: Marcus Eriksson.

 

Jordtemperatur. Höstraps med jordtemperaturen 3,6 grader den 23 mars, innan den varma helgen. Foto: Marcus Eriksson.

 

Christoph Hochmuth, Jönköping

Hushållningssällskapet Jönköping, 070- 829 09 71, christoph.hochmuth@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Marken reder sig sakta.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  Än så länge ser höstrapsens övervintring bra ut. Det kommer se fin ut om det inte blir några ytterligare rejäla frostnätter.
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  Jag har inte tittat i så många höstsädesfält än men de flesta är tunna och beror troligen på sämre uppkomst i och med vattenbristen i höstas samt att det blev kallt efter första oktoberveckan. Det vill säga, vi hade enbart tre veckor med bra tillväxt betingelse innan ”vintern”.

Höstrapsutvintring. På vändtegen där det dubbelsåtts en del i detta ekohöstrapsfält har plantorna utvintrat i hög grad. Inne i fältet ser det bättre ut även om plantorna även där är något klena. Foto: Christoph Hochmuth

 

Johan Oscarsson, Vreta kloster

Hushållningssällskapet Östergötland, 070-829 08 28, johan.oscarsson@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Fler och fler börjar gödsla höstsäden. Första och sista chansen att spruta Galera mot örtogräs innan stadie 51, uppnås troligen denna veckan om värmen håller i sig. I de tidigaste lägena börjar sådden så smått framför allt för åkerböna och korn.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  Höstrapsen har övervintrat väldigt bra. Klumprotsjuka hittas årligen i något enstaka fält i länet men inte något stort problem än, men hur stort är mörkertalet?
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  Höstsäden ser överlag bra ut. Det finns tunna bestånd, speciellt på fält som plöjdes och där lerhalten är högre. I Östergötland kom inget regn förrän i november så utsädet låg i torr jord länge. På flera håll dröjde det nästan till jul innan man såg såraderna. De som har tunna bestånd kommer/har säkerligen att gödslas tidigt för att försöka gynna bestockning på så vis. Nollrutor anläggs på de flesta gårdar och på ett antal utför vi sedan N-sensormätning med handburen N-sensor.

 

Henrik Svensson, Länghem

Rådgivarna Sjuhärad, 0701-00 18 34, henrik.svensson@radgivarna.nu

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Det är vissa som ger höstsäden en tidig bestockningsgiva nu.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut? 
  Höstrapsen verkar ha övervintrat bra, den hade en kraftig tillväxt förra hösten och blev väl kraftig på sina ställen. Men en gynnsam vinter har gjort att den överlevt.
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område? 
  Höstsäden ser överlag bra ut. Trots en torr höst grodde höstsäden bra, speciellt på lättjorden, och växte till sig bra inför vintern.

 

Ulrica Broström, Karlstad

Hushållningssällskapet Värmland, 070-829 09 26, ulrica.brostrom@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Just nu pågår stallgödselkörning i vallar och gödsling i höstrapsfälten
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  Höstrapsövervintringen varierar i Värmland
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  För höstsäden ser övervintringen bra ut i vår område.

 

Madeleine Andersson, Vänersborg

Hushållningssällskapet Väst, 0521-72 55 32, madeleine.andersson@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Hittills ser det mycket lovande och bra ut i fälten i vårt område. De flesta lantbrukarna har precis lagt eller ska lägga en första giva med kväve nu. Några få lantbrukare har börjat med vårbruk men det är fortfarande bara i startgroparna för de allra flesta.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  I höstas såg vi många fina och frodiga bestånd med höstraps. De flesta rapsfält har klarat sig bra över vintern. Många fält ser lovande ut och det finns förutsättningar för höstrapsen att ge en mycket bra skörd. Klumprotsjuka har lätt att få fäste i vårt område med kalla och täta jordar, det är därför viktigt att gräva upp plantor och kolla efter symptom på rötterna. Hittills har inga nya upptäckter av klumprotsjuka gjorts.
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  Höstvetebestånden ser generellt sett mycket fina ut och är välbestockade. På jordar där utsädet grodde för sent på grund av höstens torka är höstvetebestånden tunna. Det finns en del fält med grovt bruk, vilket också beror på den torra hösten då det bildades hårda skorpor på många jordar. Däremot är det i år få uppfrysningsskador och det är mycket stor skillnad jämfört med förra året. Ett tunt vete men som grott jämt över hela fältet kan fortfarande ge en bra skörd. Får beståndet en tidig startgiva med kväve har det möjlighet att komma ikapp.

Julius i väst. Höstvete Julius i ett fält i Brålanda i Dalsland. Foto: Madeleine Andersson

 

Ida Lindell, Kristianstad

HIR Skåne, 010-476 22 84, ida.lindell@hushallningssallskapet.se

 1. Vad är aktuellt i fält denna veckan i ditt område?
  Vårsådden har kommit igång på sina ställen och i övrigt är förberedelserna i full gång. Höstspannmålen ser överlag bra ut, med bra bestånd och bra effekter av höstens ogräsbekämpningar. Manganbrist syns på flera håll. Både spannmål och raps har på flera håll betats relativt hårt av svanar och gäss, dock inte så hårt att det är någon fara för bestånden.
 2. Hur ser höstrapsens övervintring ut?
  På de flesta håll är rapsen fin, men på en del håll har höstens torka ställt till det för uppkomsten vilket sedan har förstärkts något av vintern.
 3. Hur ser höstsäden ut i ditt område?
  Höstsäden ser fin ut. Vädret i höstas möjliggjorde senare sådder i större utsträckning än vanligt. De sent sådda fälten är av förklarliga skäl klenare, men bestånden får ändå anses vara bra. Relativt små arealer behöver köras upp eller sås i. När gödningen nu körts har många förberett för att kunna göra mätningar i nollrutor för att optimera kvävetillförseln.

 

Kontakta gärna någon av växtodlingsrådgivarna om du vill veta mer eller hitta ännu fler rådgivare på hushallningssallskapet.se/vaxtodling