Läget i fält – sista vallskörden 2018

Äntligen kom det vatten från ovan! Vallen behövde varenda droppe.  Hur är läget med sistaskörden  i olika delar av landet?  Läs "Månadens fältrapport för september" med kontaktuppgifter för mer information om den regionala situationen.

Hushållningssällskapet arbetar regionalt och nära kunden, här ger vi växtodlingsrådgivarnas aktuella rapport på läget. Ta även del av deras rekommenderade åtgärder inför nästa säsong.

SKARABORG Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skaraborg (070-101 08 37)
I Skaraborg sätter vallskörden igång på många håll denna vecka. Denna veckan slår många! Enstaka väntar ytterligare tid, t.ex. de som tar fyra skördar. Totalskörden är svårt att uppskatta innan vi ser vad tredjeskörden ger men förhoppningsvis kommer vi upp i 75-85 % av normal skörd. Väldigt många täcker upp med helsäd för det som fattas. Främst var det andraskörden som blev halverad i vårt område. Äldre vallar behålls då insådderna inte riktigt klarat den här torra säsongen. Bevattningsfunderingar och investeringar ser vi på en del håll!

Bild 1. Bevattning av vall. Foto: Elisabeth Thisner

KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet KKB

Kalmar-Kronoberg-Blekinge (073-201 16 99)
I Kronobergs län har en del börjat med sistaskörden av vallen men många avvaktar för att få så stor volym som möjligt. Volym är i år viktigare än kvalitet, men man vill inte riskera att inte kunna skörda om det t.ex. skulle komma stora mängder regn. Totalskörden på vallen i mitt område ser ut att bli 60 % av normalt. Inför nästa år är det flera som avvaktar med att bryta vallar för att se hur insådderna går, många har hjälpsått insådder efter skörden av skyddsgrödan och efter att regnet kom. En del har sått höstsäd för att kunna ta en tidig helsädesskörd till våren.

SKÅNE Mats Håkansson, HIR Skåne (010-476 22 83)
I Mellanskåne har de första börjat hugga vallen denna veckan. Men många inväntar framförallt större volym. Nu kommer det vara några fina dagar som det kan förtorka lite vilket gör att en del skördar nu. Annars väntar nog många en eller två veckor till. Jag uppskattar att totalskörden hittills ligger mellan 50-60 % av normalskörd. Denna skörden som kommer nu ligger nog lite över en normal andra- tredje eller fjärdeskörd. Vallarna är inte så höga, men väldigt täta.

Inför nästa säsong har en del lantbrukare sått råg för att ensilera i maj och sedan så majs. Någon har sått råg med insådd och ensilerar rågen i maj och kommer sedan förhoppningsvis ha en vall efter det. Jag har ingen som har sått höstraps efter vall. Några kör upp tredjeårsvallen och sår höstvete. Men de flesta kommer öka vallarealen till nästa år för att öka sina grovfoderlager igen. Många har sått om sina insådder men det är en del som har klarat sig. Det kommer bli väldigt baljväxtdominerade förstaårsvallar till nästa år eftersom det är rödklöver och lusern som har klarat sig bäst i insådderna. Det har tyvärr även grott mycket trampört och målla.

VÄSTRA GÖTALAND Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst (0521-72 55 28)
I västra delarna av Västra Götalands län är det endast ett fåtal som precis har startat sistaskörden. Det har fallit mycket regn och de flesta väntar in stabilare väder, sant en högre skörd i många fall. Blir det högtrycksväder nästa vecka blir det skörd mera allmänt. I snitt har man nog tagit ungefär 65-75 % av det grovfoder man ett normalår har skördat så här års. Många har ensilerat spannmålen för att få ihop grovfodret, men är fortfarande beroende av en stor sistaskörd. Just nu är kvalitet ett lyxproblem. Här gäller det att få kvantitet för att mätta djuren. Sedan får vallfodret kompletteras på lämpligt sätt. Tyvärr kan vi räkna med dyra foderstater.

Kvalitetsförändringen under hösten faller inte så fort som den gör på försommaren. T.ex. sockerinnehållet beror mera av vädret och temperaturerna. Gräsen bildar inte heller strå som på våren och fibervärdena ökar inte alls så snabbt som på försommaren. För att få lite försmak på vilka kvaliteter vi kan förvänta oss, och för att i någon mån följa kvalitetsförändringarna gör vi ett litet antal vallprognoser i höst. Eftersom de allra flesta vallarna började växa vid samma tillfälle (när regnet kom) tror vi att vallarna är ovanligt lika i utveckling i höst.

För att rusta sig inför nästa säsong får gamla vallar ligga kvar istället för höstsådd. Eventuellt kommer de skördas en gång för att sedan plöjas upp och sås sent i maj med vårsäd (för helsädesensilage). I och med den sena sistaskörden i år kan vi förvänta lägre förstaskörd nästa år, om inte våren blir ovanligt vallvänlig (varm april, fuktig och sval maj). Många insådder är svaga, men de som kompletteringssådde sina vallinsådder före regnet har ofta lyckats riktigt bra.

Bild 2. Vallinsådd i två generationer (sådd maj och augusti). Fotot taget i mitten av september. Foto: Hanna Johansson

GOTLAND Stefan Uddin, Hushållningssällskapet Gotland (070-710 22 11)
På Gotland jobbas det för fullt med sista skörden just nu, inklusive majs. Ko-bönderna skördar nu medan köttbönderna avvaktar lite för att få större volym. På ön kommer totalskörden av vall och majs troligtvis att hamna på ca 60-70 % av normal, men den varierar mycket.

När det gäller tankar inför nästa säsong så låter många bli att bryta gamla vallar, insådderna är tveksamma i vissa fall och man har hjälpsått mycket. De som funderat på bevattning och dammar tidigare gör nog slag i saken om ekonomin tillåter.

HALLAND Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland (0736-205 140)
I mellersta Halland har sistaskörden påbörjats på några gårdar men mycket kommer nog att tas i slutet av september/första dagarna i oktober för att få större volym. I Halland som helhet kommer totalskörden nog landa på cirka 50-70 % av normalt när sistaskörden är bärgad.

Äldre vallar kommer i många fall att få ligga kvar ett extra år eftersom insådderna är mycket varierande. Några gårdar kommer säkert investera i bevattning efter i år. Det har såtts en hel del helsäd i början av augusti, i vissa fall med inslag av westerwoldiskt rajgräs, några enstaka har sått råg.

NORRBOTTEN-VÄSTERBOTTEN Kristina Sigfridsson (073-050 89 25) och Hulda Wirsén (070-520 94 12), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
I Norrbotten och norra Västerbotten har de flesta tagit sista skörden, med undantag från någon enstaka som fått bråka med regnskurar och inte riktigt är klar.  I vårt område har det varit stora lokala skillnader, en del är lite drabbade av torka, en del mer. De har överlag haft mer bekymmer med torkan i Västerbotten än i Norrbotten, är vår bedömning. Många har väntat längre med att skörda för att ta få mer volym i sista skörden (ofta en tredje skörd). Skördenivåerna är väldigt varierande även beroende på jordart. Jordar med kapillaritet har klarat sig bättre än de med lättare sand/mo jordar. Skörden varierar mellan 60-80 % till största del (enligt LRFs skördeenkät), men vi har fått in svar från kunder på 60-100 % på frågan. Någon enstaka har till och med fått bättre än normalt (!). En hel del har ensilerat tröskspannmålen för att kompensera lägre vallskördar.

Vi har fått fler frågor än vanligt i år om vallinsådderna.  Mycket större variationer i fält i år, en del insådder är fina medan en del har kommit upp mycket lite. I de senare fallen så väntar man in våren för att se vad det blir av det hela och plöjer mindre än vanligt i väntan på att se hur det har gått.

Bild 3. Förstaårsvall i södra Västerbotten (Hössjö utanför Umeå) där de skördat tre gånger i år på grund av torkan. De brukar i vanliga fall köra tvåskördesystem på gården. Foto: Kristina Sigfridsson